Technische ondersteuning


Ook technische computerproblemen worden opgelost tijdens de inloopochtenden 

Wanneer u problemen heeft met (het beheer van) uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon of met software én u komt er zelf niet uit, dan kunt dat probleem aan een expert voorleggen tijdens een inloopochtend.

Bijna altijd is er een expert voor de op te lossen problemen aanwezig.

Denk er wel aan om uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon de benodigde snoeren en eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden mee te nemen.

Wij wijzen u er met nadruk op, dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van herstelhandelingen.

Alle handelingen die door ons aan uw computer,laptop, tablet of mobiele telefoon worden verricht, worden geacht te zijn uitgevoerd op uw verzoek dan wel met uw toestemming.