Technische ondersteuning


Ook technische computerproblemen worden opgelost tijdens de inloopochtenden 

Wanneer u problemen heeft met (het beheer van) uw computer/laptop of met software én u komt er zelf niet uit, dan kunt dat probleem aan een expert voorleggen tijdens een inloopochtend.

Bijna altijd is er een expert voor de op te lossen problemen aanwezig.

Denk er wel aan om uw computer/laptop, de benodigde snoeren en eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden mee te nemen.

Aan deze hulp zijn de normale kosten voor een inloopochtend verschuldigd, waarvoor u een strippenkaart van € 10,00 kunt aanschaffen zodat u vijf keer de inloopochtenden kunt bezoeken.

Wij wijzen u er met nadruk op, dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van herstelhandelingen. Maar tot nu toe hebben we nog geen onherstelbare beschadiging meegemaakt.

Alle handelingen die door ons aan uw computer/laptop worden verricht,
worden geacht te zijn uitgevoerd op uw verzoek dan wel met uw toestemming.

Dan staat Seniorweb voor mij klaar