Cursus begeleiding

Met cursus begeleiding bedoelen wij:

De mogelijkheid voor cursisten om tijdens een inloopochtenden onder deskundige begeleiding oefeningen te maken of vragen te stellen over de lesstof.

We hopen dat de cursisten die tijdens de cursus merken dat ze wat achterlopen hier gebruik van maken.

Ook als u een les gemist heeft van de cursus kunt u tijdens een inloopochtend
in overleg zo’n les inhalen.

Bij de inloopochtenden kan een opgestelde computer of de eigen laptop worden gebruikt.

Cursisten ontvangen bij het begin van een cursus een strippenkaart om van de opgestelde computers en/of deskundige begeleiding gebruik te kunnen maken.